TANSSITEATTERI TSUUMI: REMEMBERME

TANSSITEATTERI TSUUMI REMEMBERME

lördag 9.2.2019 kl 18
Karleby stadsteater

Dansarna Salla Korja-Paloniemi och Sampo Kerola från Tanssiteatteri Tsuumi har förverkligat i samarbete med musiker Antti Paalanen dansduetten Rememberme, som består av en live dansföreställning samt en dansvideo. Verkparet handlar om myten om den eviga återkomsten – att man alltid kommer tillbaka till startpunkten.

Tänk dig att allting skulle upprepa sig exakt så som vi redan tidigare upplevt det och att detta upprepande skulle fortgå i all evighet. Såväl personlig glädje och sorg som större händelser som omvälver både världen och allt folk. På nytt och på nytt.

Rememberme undersöker tanken om den eviga återkomsten som ett slags perspektivbyte – hur får vi saker att se annorlunda ut än som vi känner dem? Till exempel genom att frånta det överslätande faktum att det går om. Talesättet ”Det som göms i snö kommer upp i tö” får härmed en helt ny betydelse.

Milan Kundera berättade i tiderna om den eviga återkomsten och den börda som detta bär med sig i sin roman ”Varats olidliga lätthet” och frågade vilken vi måste välja: lätthet eller tyngd? Rememberme, en duett med en man och en kvinna, diskuterar samma tematik. Vilkendera är negativ, tyngden eller lättheten? Bryts människan till sist ner under bördan av sitt eget ansvar, eller hittar hon sitt inre barn på nytt och på nytt?

koreografi: Sampo Kerola
musik: Antti Paalanen
dans: Salla Korja-Paloniemi, Sampo Kerola
dräktdesign: Suvi Matinaro

videons bild och editeringUlla Nikula
videons musik: Antti Paalanen feat Haaven
videons artister: Salla Korja-Paloniemi, Sampo Kerola, Pihla Nikula