KATI RAATIKAINEN OCH ARBETSGRUPP: KVARTETTO

KATI RAATIKAINEN OCH ARBETSGRUPP KVARTETTO

fredag 8.2.2019 kl 19
Karleby stadsteater

Fyra personer som uppfattar världen och verkar i den speciellt. Dansar tillsammans, lyssnar till världens ljud, musik, varandra. Dansar ensamma, hänger sig åt rörelsen, längtan, kärleken som kommer ur ens egna unika jag

Kompositionen i Kvartetto föds som ett resultat av att komma ihop; av att fyra helt olika kroppsjag ställer sig i samma utrymme, i beröring med varandra, i kommunikation med varandra. Ur nätverket att man kommer ihop föds också den enskilda uppträdande människan; den som njuter av att bli sedd och av att ta plats. Vi rör oss fram och tillbaka mellan vår inre upplevelsevärld och det nätverk av växelverkan som kontinuerligt formas på nytt, och som vi lever som en del av.

Verket är en milt radikal kommentar till rättigheten för människor som är definierade som utvecklingshandikappade att vara på en danskonstarena som dansare, samhälleliga aktörer, människor som känner, vill och längtar.

Verket är ett första samarbete mellan Kati Raatikainen och artisterna. Det föds ur artisternas liv och upplevelser, i samklang med koreografens livsfilosofi. Även arbetsgruppens design-team strävar till att också lyssna till artisternas värld och skapa en ljud-, rums-, ljusoch dräktvärld i samarbete.

Man kan följa med hur verket kommer till i en blogg på Vinterdans i Karlebys hemsida:
http://www. kokkolantalvitanssit.fi/category/blogi/

artister: Kalervo Kattilakoski, Maria Lahti, Jarmo Patana, Sanna Tornikoski
koreografi, produktion: Kati Raatikainen
assistent: Helena Tanhua
ljuddesign: Markku Essel
rums- och ljusdesign: Milla Martikainen
dräktdesign: Roosa Marttiini
samarbete: Keski-Pohjanmaan kansanopisto, Regionala Danscentret i Österbotten, Taike, Keski-Pohjanmaan kulttuurirahasto, Karleby stad, Alfred Kordelinin säätiö.