RIINA HANNUKSELA: WALK ME TALK ME – SHARING

RIINA HANNUKSELA WALK ME TALK ME – Sharing

Lauantai 9.2.2019 klo 12-14.30
Kokkolan keskustan alue

© Karin Smeds

Sharing on ehdotus tulevasta. Sen sijaan, että kävely toisi eteemme sen, mitä on nyt, se lähtee hienovireisesti tutkimaan sitä, mitä voisi olla huomenna. Sharing on hiljentymistä ja herkistymistä muiden läsnäololle ja yhdessä kulkemiselle. Se on yhteistä ajautumista ilman vastakkainasettelua, ei-minkään puolesta ja ei-mitään vastaan. Se on hienoviritteinen taival kohti jaettua olemassaoloa.

WALK ME TALK ME – Sharing on kaupunkitilassa tapahtuva osallistava kävelyteos, joka alkaa Pohjoismaiselta Taidekoululta  ja myös päättyy sinne. Teoksen aikana valmistamme yhdessä lounaan, jonka nautimme Taidekoulun tiloissa.

Pelkistetymmillään Sharing on yhdessä vietettyjä sekunteja, minuutteja ja tunteja, kunnes kävely on kävelty, ruoka laitettu ja syöty sekä astiat korjattu.

Kävelyn osallistumismaksu on 5€ ja se sisältää lounaan.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot WALK ME TALK ME – Sharing –kävelyteokseen: anne.peippo@kokkolantalvitanssit.fi tai puhelimitse 040 833 7312.

Walk Me Talk Me on julkiseen tilaan sijoittuva kävelytrilogia, joka on käynnistynyt vuonna 2018.
Varustaudu kunnon kengillä ja säänmukaisella vaatetuksella.

Riina Hannuksela on tanssi- ja yhteisötaiteilija, joka työskentelee erilaisissa ympäristöissä ja konteksteissa, usein taideinstituutioiden ulkopuolella, julkisessa tilassa ja useimmiten ei-ammattilaisten kanssa. Häntä inspiroi arkielämä, leikki ja pelillisyys. Hän on valmistunut filosofian maisteriksi kulttuurihistorian oppiaineesta (2006) ja tanssinopettajaksi (2010). Hän on myös tehnyt live art -opintoja. Valmistumisistaan lähtien hän on toiminut monipuolisesti taiteen kentällä mm. taiteilijana, opettajana ja kouluttajana. Yhtenä keskeisenä teemana hänen työssään on tarkastella ja edistää saavutettavuutta ja moninaisuutta. Taiteellisen praktiikan keskiössä on erilaisten toimijoiden välinen vertaisuus, yhdessä löytäminen ja kokeminen. Häntä kiinnostaa se, miten ympäristö ja siinä olevat ihmiset vaikuttavat taiteelliseen työskentelyyn ja tuovat siihen jotain ennakoimatonta. Viime vuosina hän on ohjannut Tanssiryhmä Ihania, työskennellyt maahanmuuttajataustaisten nuorten ja aikuisten kanssa sekä toiminut erilaisissa monialaisissa hankkeissa. Näiden lisäksi hän työstää eri kokoonpanoissa julkiseen tilaan sijoittuvia matalan kynnyksen “taiteellisia tekoja”, jotka vähäeleisyydessään sulautuvat ympäristöönsä ja ihmisten arkeen.