KATI RAATIKAINEN JA TYÖRYHMÄ: KVARTETTO

KATI RAATIKAINEN JA TYÖRYHMÄ KVARTETTO

perjantai 8.2.2019 klo 19
Kokkolan kaupunginteatteri

Neljä erityisesti maailmaa aistivaa ja siinä toimivaa ihmistä. Tanssimassa yhdessä, kuuntelemassa maailman ääniä, musiikkia, toisiaan. Tanssimassa yksin, antautumassa omasta ainutlaatuisuudesta kumpuavalle liikkeelle, kaipaukselle, rakkaudelle.

Kvarteton kompositio syntyy yhteen tulemisen seurauksena; siitä kuinka toisistaan neljä erilaista kehomieltä asettuvat samaan tilaan, kosketuksiin toistensa kanssa, kommunikoimaan keskenään liikkeessä. Yhteen tulemisen verkostosta nousee myös esiin esiintyvä yksilö; nähdyksi tulemisesta ja tilan itselle ottamisesta nauttiva ihminen. Liikumme edes takaisin omasta sisäisestä kokemusmaailmasta jatkuvasti uudelleen muodostuvaan vuorovaikutusverkkoon, jonka osana elämme.

Teos on lempeän radikaali kommentti kehitysvammaiseksi määriteltyjen ihmisten oikeudelle olla tanssitaiteen näyttämöllä tanssijoina, yhteiskunnallisina toimijoina, aistivina, haluavina ja kaipaavina ihmisinä.

Teos on koreografi Kati Raatikaisen ja esiintyjien ensimmäinen yhteistyö, joka syntyy prosessissa esiintyjien elämästä ja kokemuksista kummuten, koreografin esitysfilosofiaa mukaillen. Myös suunnittelijat pyrkivät yhtä lailla kuulostelemaan esiintyjien maailmaa, jonka kanssa vuorovaikutuksessa syntyvät teoksen ääni-, tila,- ja valo- sekä pukusuunnittelu.

Teoksen syntyä voi seurata blogissa Kokkolan Talvitanssien internet-sivuilla:
http://www.kokkolantalvitanssit.fi/category/blogi/

esiintyminen: Kalervo Kattilakoski, Maria Lahti, Jarmo Patana, Sanna Tornikoski
koreografia, tuotanto: Kati Raatikainen
assistentti: Helena Tanhua
äänisuunnittelu: Markku Essel
tila- ja valosuunnittelu: Milla Martikainen
pukusuunnittelu: Roosa Marttiini
yhteistyössä: Keski-Pohjanmaan kansanopisto, Pohjanmaan tanssin aluekeskus, Taike, Keski-Pohjanmaan kulttuurirahasto, Kokkolan kaupunki, Alfred Kordelinin säätiö

Kati Raatikainen on helsinkiläinen koreografi, esitystaiteilija, tanssi- ja joogaopettaja sekä kirjoittamisesta pitävä pohtija. Taiteellisessa työssään hän sijoittuu taiteiden väliin ja on kiinnostunut erityisesti ekologian kysymysten sekä monenlaisten ihmisryhmien kanssa työskentelystä. ”Työssäni kokeilen millä tavalla sosiaalinen kenttä voitaisiin jokaisen esityksen ja prosessin myötä ajatella ja järjestellä oikeudenmukaisemmin ja tasavertaisemmin, myös ihmistä laajemmin. Minulle koreografia on muutosta tai liikettä havainnossa, tilassa ja ajassa.